Pentru că noi, plutiştii:

- facem haz (de necaz!)
- suntem politicoşi (fără a face politică!)
- stăm serioşi (doar atât cât trebuie!)
- gândim diferit (dar acest lucru ne uneşte!)
- nu avem model (dar sperăm să ajungem noi unul!)
- nu suntem maeştri ai unui gen literar (dar putem inventa genuri noi!)
- am ales să fim plutişti (plutim peste limitele noastre!)
- suntem o echipă (colegi, nu ierarhii!)
- suntem acasă (ne asumăm, trăim şi promovăm acest spaţiu!)

13 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Caldă Mică

- hotarele Turzii hotarul Valea Caldă Mică
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Caldă Mică este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Caldă Mică* (*tributar al Văii Sărate, a nu se confunda cu Valea Caldă Mică tributar al Văii Calde Mari), dar şi pe colectorul său, Valea Sărată.
În hotarul Valea Caldă Mică se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe un drum pavat cu piatră (DJ 161B, în direcţia Ploscoş) 6 km, apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, încă 1,1 km. O rută alternativă, mai scurtă cu 900 m, dar cu pavaj degradat sau inexistent, leagă hotarul Valea Caldă Mică de municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, din cartierul Băile Sărate (capătul nordic al Străzii Frăgărişte) 3,7 km, iar apoi la stânga, pe un drum local, care coboară în Valea Sărată, în aval de confluenţa cu pârâul Valea Crăciunului, iar apoi urcă spre izvoarele Văii Sărate, însumând 2,4 km pe acest drum local. Din Valea Caldă Mică se poate ajunge, prin intermediul unor drumuri locale, în alte hotare învecinate: Ciocăneşti, Valea Lungă Mică, Valea Sărată, Pichel, Crăciuneşti, Adămeşti (com. Ploscoş).
Poziţia GPS a hotarului Valea Caldă Mică este: 46.621068 ° latitudine nordică, 23.812455 ° longitudine estică (46°37'15.8"N, 23°48'44.8"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Caldă Mică din extravilanul municipiului Turda

11 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Caldă Mare

- hotarele Turzii hotarul Valea Caldă Mare
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Caldă Mare este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Caldă Mare, dar şi pe colectorul său, Fâneaţa Vacilor.
În hotarul Valea Caldă Mare se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Turda Nouă, de lângă Acumularea Piscicolă Turda (Lacul Priza), din capătul nordic al Străzii Iazurilor, continuând pe un drum pavat cu piatră, ce însoţeşte malul drept al pârâului Fâneaţa Vacilor, şi apoi pe afluentul său Valea Caldă Mare, circa 5,5 km. Pe drumuri locale, din Valea Caldă Mare se poate ajunge la hotarele Căpreşti, Rujeşti, Ferma Cheiţa (com. Tureni) şi în satul Ceanu Mic (Ceanu Deşert).
Poziţia GPS a hotarului Valea Caldă Mare este: 46.637466 ° latitudine nordică, 23.768834 ° longitudine estică (46°38'14.9"N, 23°46'07.8"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Caldă Mare din extravilanul municipiului Turda

10 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - (Fostul) C.A.P. Unirea (Ferma Unirea)

- hotarele Turzii - hotarul (Fostul) C.A.P. Unirea (Ferma Unirea)
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

(Fostul) C.A.P. Unirea este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscut sub numele T11 (Trupul 11) sau Ferma Unirea. În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Strada Vulturului.
Trupul de intravilan Ferma Unirea este situat la estul cartierului Băile Sărate al municipiului Turda, în apropierea izvorului Văii Porcilor.
La Ferma Unirea se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate de lângă Lacul Tarzan, spre est, pe un drum pavat cu piatră (Str. Sfântul Ion) circa 500 m, apoi la stânga, ţinând tot drumul pavat cu piatră (Str. Vulturului), încă 600 m. Se poate ajunge şi din direcţie contrară, din Aleea Pietroasa (drumul care face legătura între Sfântu-Ion II şi Hărcana), de lângă confluenţa Văii Sărate cu Valea Porcilor, urcând în sus de-a lungul unui drum local ce însoţeşte Valea Porcilor şi apoi se îndreaptă spre nord, spre hotarul Ferma Unirea. Ferma Unirea este conectată prin intermediul unor drumuri locale nepavate cu alte hotare din vecinătate: Pârâul Porcilor, Acăţari, Mărăcineni, Cânepişti, Petrilaca.
Adresa (fostului) C.A.P. Unirea este Turda, Strada Vulturului, având următoarea poziţie GPS: 46.579080 ° latitudine nordică, 23.819276 ° longitudine estică (46°34'44.7"N, 23°49'09.4"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a teritoriului administrativ Ferma Unirea (fostul C.A.P. Unirea) din intravilanul municipiului Turda

9 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Techeş

- hotarele Turzii hotarul Techeş
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Techeş este un hotar relativ nou în extravilanul municipiului Turda. Este format din două gospodării temporare, nefiind consemnate oficial cu aceasta adresă. Hotarul Techeş se situează la sud de pârâul Racoşa, în zona de izvoare a acestuia, pe terasa a III-a a râului Arieş, aproape de cimitirul Poiana.

La hotarul Techeş se poate ajunge dinspre municipiul Turda, de la extremitatea sudică a cartierului Poiana ţinând spre sud până la Cimitirul Poiana, pe un drum pavat cu piatră (Strada Plaiului), apoi la dreapta pe un drum local, încă 1,3 km, urmând pe la sud cursul pârâului Racoşa, în direcţia est (spre Parcul Industrial REIF). Alte legături, mai greu practicabile, prin intermediul unor drumuri locale în mare parte nepavate, fac conexiunea între hotarul Techeş şi trupul de intravilan Ferma Poiana, fostul hotar Beteag, dar şi spre municipiul Câmpia Turzii (Parcul Industrial REIF).

Poziţia GPS a hotarului Techeş este: 46.550443 ° latitudine nordică, 23.838738 ° longitudine estică (46°33'01.6"N, 23°50'19.5"E).

Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Techeş din extravilanul municipiului Turda

5 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Ştirbeşti

- hotarele Turzii hotarul Ştirbeşti
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Ştirbeşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în sectorul sudic al DJ 161B (Turda-Ploscoş), de o parte şi de cealaltă a acestui drum de acces, pe culmile nordice ale Dealului Hangaş, în apropierea intrării noi în Salina Turda.
În Hotarul Ştirbeşti se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe DJ 161B (direcţia Ploscoş), la început asfaltat, apoi pavat cu piatră, încă 1,2 km, până la intersecţia Aleii Durgăului cu Strada Agriculturii. Continuând pe DJ 161B în direcţia Ploscoş, peste aproape 2 km ajungem în alt hotar din vecinătate – Ciurgău. Din Ştirbeşti, de pe drumul principal (DJ 161B) pornesc în lateral legături, prin intermediul unor drumuri locale nepavate, spre alte două hotare din vecinătate – Valea Caldă Mare (spre vest), Valea Sărată (spre est).
Poziţia GPS a hotarului Ştirbeşti este: 46.594146 ° latitudine nordică, 23.776197 ° longitudine estică (46°35'38.9"N, 23°46'34.3"E). 
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Ştirbeşti din extravilanul municipiului Turda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More